Yogalærer- Mindfulness & Ayurveda

I rollen som yogalærer vil du lære å kunne guide mennesker gjennom fysiske øvelser og energi- og pusteøvelser på en sikker måte.

Med utgangspunkt i Mindfulness, blir eventuell motstand en mulighet til selvinnsikt i stedet for en hindring. Du lærer om Ayurveda i hverdagen og små rutiner som kan gjøre stor forskjell.

Målet er kroppsbevissthet, nærvær og frigjøring av blokkeringer – ikke å bli mest mulig akrobatisk. Økt fysisk og mentalt velvære, fleksibilitet, styrke og balanse er sannsynlige bieffekter.

 

I løpet av åtte måneder gjennomgår du en reise hvor vi suksessivt fordyper oss i yogaens og mindfulness/meditasjonens ulike verktøy, og samtidig får du en omfattende trening I å videreformidle dette.

 

Yoga er i dag en velkjent og populær form for fysisk trening, ofte forbundet med indre ro, avslapping og stresshåndtering. Samtidig kan yoga være dynamisk og kraftfull, gi økt energi og styrke. Hvilken effekt vi får av yogatreningen er avhengig av hvordan den utføres, hvilke øvelser vi velger, hvilken innstilling vi har, og ikke minst pusten vår.

 

På denne utdannelsen tar vi utgangspunkt i en grunnleggende forståelse av yogaøvelsene. Med denne forståelsen lærer vi å variere øvelsene for å oppnå ulike effekter og for å kunne tilpasse treningen til ulike grupper og individer. Som redskap henter vi blant annet inspirasjon og kunnskap fra Ayurveda, som benyttes som redskap til også å utforske vår egen balanse – i og utenfor treningen.

Intensitetsnivået på den fysiske treningen vil også tilpasses deltakerne på utdannelsen.

 

Målsetning

Målet med utdannelsen er å gi deltakerne innsikt og verktøy for å kunne utøve en meningsfull og effektiv yogatrening hjemme samt å kunne arbeide profesjonelt som yogalærer i ulike sammenhenger.

Utdannelsen tilsvarer kravet fra Yoga Alliance.

Etter avsluttet utdannelse kan deltakerne registrere seg som RYT200 (årlig avgift) og markedsføre seg via den internasjonale bransjeorganisasjonen.

 

Utdannelsen inneholder blant annet:

 

 • Yoga Asanas (”Yogastillinger”), med biomekanikk og variasjonsmuligheter
 • Alignment – biomekanikk i praksis
 • Mindfulness i teori, praksis og undervisning
 • Pranayama. Pustens biomekanikk og grunnleggende prinsipper
 • Stress / Avspenning
 • Bevegelsesapparatets anatomi og biomekanikk
 • Ayurveda – i hverdagen og i yogaundervisningen
 • Kunsten å undervise – kommunikasjon, kroppsspråk, stemmetrening
 • Verbal guiding av øvelser
 • Lærerrollen – finn ditt eget uttrykk. Autoritet og autensitet
 • Undervisningstrening
 • Introduksjon til Yogamassasje
 • Manuelle justeringer
 • Yogaens etikk og filosofi – en personlig utforskning
 • Yogaens historie
 • Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Restorative Yoga, Iyengar Yoga…stil og prinsipper
 • Yoga i forskning og medisin
 • Drive egen virksomhet, jobbmuligheter og markedsføring
 • Praktisk og teoretisk prøve

 

Ansök till Yogalærer, Axelsons


 
×