Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelor

Som toller utgjør du en konkret forskjell for samfunnet. Hver dag. 

Fra høsten 2021 kan du studere bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Studiet er utviklet i samarbeid med Tolletaten. Utdanningen er den eneste av sitt slag i Norge, og du vil få en unik kombinasjon av teori og praksis i studietiden.

Utdanningen er tverrfaglig med sentrale emner som jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk.

I programmet inngår 6 måneder praksis på tollsteder. Tollere vil også være gjesteforelesere i de ulike emnene i studiet. Som toller utvikler du god kompetanse til å snakke med, og veilede publikum og næringsliv. Tollere jobber også med ekspedisjon og fortolling av varer, smuglingsbekjempelse og etterretning i hele landet. Utdanningen gir deg en grundig innføring i Tolletatens arbeidsområder.

Hva kan du bli?

Med bachelor i toll og grensekontroll er du kvalifisert til å jobbe som toller i Tolletaten, blant annet ved grenseoverganger, havner og flyplasser. Du kan også jobbe i annen næringsvirksomhet med varekontroll eller logistikk. Les mer om å være toller i Tolletaten.

Om opptak

Opptakskrav vil være generell studiekompetanse samt politiattest.
Dersom du har spørsmål om studieprogrammet, eller opptaksrelaterte spørsmål, kan du sende e-post til b-toll@uis.no. Søknadsfrist: 15. april.

Se all informasjon om BA i toll, vareførsel og grensekontroll på http://uis.no/toll 


Ansök till Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelor


 
×