Bachelor i økonomi og administrasjon

Dersom du ønsker en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning med et bredt spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette studiet. Studenter som bygger på med et masterstudium i økonomi og administrasjon oppnår siviløkonomtittelen. Etterspørselen etter denne type kompetanse er alltid stor i næringsliv og offentlig forvaltning. Med de ulike spesialiseringsretningene i det tredje studieåret vil du kunne skreddersy utdanningen slik du selv ønsker den.

Jobbmuligheter

Studiet er allisdig og kvalifiserer blant annet for jobber innen innkjøp, salg og markedsføring, personalledelse, økonomistyring og regnskap. Øk.adm-studenter får jobber i det private næringsliv, innen produksjon, handel, bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, og en rekke andre bransjer i inn- og utland. I tillegg er jobbmulighetene i offentlig sektor gode.

Hvorfor Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har et av de mest komplette økonomimiljøene i Norge med bachelor- og masterstudier innen alle våre fagområder og med doktorgrad i logistikk. Vi har både bredde og dybde innen de viktigste økonomifagene. Som student hos oss får du derfor tilgang til et av de mest spennende studiestedene i Norge innen økonomi.

Studiets faglige innhold

Studiet omfatter fag som bedriftsøkonomi, regnskap, økonomistyring, investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon.

Skreddersy din egen bachelor

HiMolde gir studentene mulighet til å komponere sin egen øk.adm-variant, og i det tredje studieåret kan du velge blant følgende spesialiseringer:

  • Logistikk
  • Organisasjon og ledelse
  • Regnskap og revisjon
  • Økonomisk styring
  • Juss
  • Informasjonsbehandling

Studentutveksling og internasjonalisering

I det 4. semesteret kan du ta et semester som utvekslingsstudent i et europeisk land. Studieoppholdet i utlandet kan også utvides med praksis i en utenlandsk bedrift gjennom LEONARDO - programmet.

Videre studier/utenlandsopphold

Studenter som fullfører dette studiet, vil være kvalifiserte til å søke det nye masterstudiet i økonomi og administrasjon *) (Siviløkonomstudiet), masterstudiet i logistikk eller masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk

Ansök till Bachelor i økonomi og administrasjon, Høgskolen i Molde


 
×