SOSIALPEDAGOGIKK

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Mål for kurset:

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås.

Kursets innhold:

  • Atferdsproblemer blant barn og unge
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Barnehagen og barns tidlige utvikling
  • Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak
  • Klasseromsperspektivet – klasseledelse
  • Elevperspektivet – internaliserte problemer
  • Elevperspektivet – alvorlige atferdsproblemer
  • Sosialkompetanse hos barn og unge
  • Sosial læring hos barn og unge

Litteratur: Sosialkompetanse og problematferd blant barn og unge, ISBN: 9788205480858 Gyldendal akademiske forlag, 2015, Terje Ogden

Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:

Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. 

Ansök till Sosialpedagogikk, Kompetansesenter og Bedriftshjelp


 
×