Skipsteknisk drift

Fagskoleutdanning med fordypning innenfor skipsteknisk drift gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å løse maskinoffisersertifikat etter de til enhver tid gjeldende krav, gitt av Sjøfartsdirektoratet og STCW-95 konvensjonen (Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk).

Ved Trondheim fagskole er utdanningen nivåbasert, fordelt på to skoleår:

Skipsteknisk drift 1. år: Utdanner maskinoffiserer på operativt nivå og gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å kunne løse maskinoffisersertifikat klasse 4 (Vaktoffiser)

Skipsteknisk drift 2. år: Utdanner maskinoffiserer på ledelsesnivå og gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å kunne løse maskinoffisersertifikat klasse 1 (Maskinsjef, ubegrenset).

Inntakskrav:

Alternativ 1: Fagbrev som motormann og grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60)

Kandidater som venter på å gå opp til fagprøve ved søknad/skolestart, leverer melding om bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Eller

Alternativ 2:
5 års relevant yrkespraksis (som motormann/mekaniker), grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60) og bestått eksamen tilsvarende VK 1 Skipsteknisk drift eller VG 2 Maritime fag med fordypning som motormann.

Kandidater som følger alternativ 2 må gjennomføre seks måneders ”kadettid” (faktisk tid ombord)som del av godkjent opplæringsprogram, etter fullført og bestått eksamen på fagskolen før sertifikat kan løses.

Søkere med gyldig klasse 4 sertifikat kan søke direkte på 2. år.

Søkere med annen relevant bakgrunn bes å kontakte skolen for vurdering av sin realkompetanse. Med relevant bakgrunn menes ikke mindre enn 5 års yrkespraksis fra skip, verft, industri etc. som har gitt utstrakte ferdigheter i mekanisk og elektrisk arbeid som er relevante for pliktene til en maskinoffiser.

Det refereres forøvrig til Sjøfartsdirektoratets hjemmesider for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav.

Det henvises for øvrig til vår hjemmeside: www.fagskole.no

Ansök till Skipsteknisk drift, Trondheim Fagskole


 
×