Nautisk linje

Fagskoleutdanning med fordypning innenfor nautikk gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å løse dekksoffisersertifikat etter de til enhver tid gjeldende krav, gitt av Sjøfartsdirektoratet og STCW-95 konvensjonen (Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk).

Ved Trondheim fagskole er utdanningen nivåbasert, fordelt på to skoleår:

Nautisk linje 1. år: Utdanner dekksoffiserer på operativt nivå og gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å kunne løse dekksoffisersertifikat klasse 4 (Vaktoffiser)

Nautisk linje 2. år: Utdanner dekksoffiserer på ledelsesnivå og gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å kunne løse dekksoffisersertifikat klasse 1 (Sjøkaptein, ubegrenset).

Inntakskrav:

Alternativ 1: Fagbrev som matros/fisker og grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60) Kandidater som venter på å gå opp til fagprøve ved søknad/skolestart, leverer melding om bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Eller

Alternativ 2: 5 års relevant yrkespraksis (som matros/fisker eller tilsvarende), grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60) og bestått eksamen tilsvarende VK 1 Sjøfart eller VG 2 Maritime fag med fordypning som matros. Med relevant yrkespraksis menes ikke mindre enn 5 års fartstid fra sjøgående skip (fartsområde 3 eller høyere) med en lengde på over 15 meter.

Kandidater som dokumenterer mindre enn 36 måneders effektiv fartstid må gjennomføre en lengre ”kadettid”, minst 6 måneder (hvorav 4 måneder etter fullført fagskole) før sertifikat kan løses.

Søkere med gyldig klasse 4 sertifikat eller høyere kan søke direkte på 2. år.

Søkere med annen relevant bakgrunn bes å kontakte skolen for vurdering av sin realkompetanse.

Det refereres forøvrig til Sjøfartsdirektoratets hjemmesider for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav.

Det henvises for øvrig til vår hjemmeside: www.fagskole.no

Ansök till Nautisk linje, Trondheim Fagskole


 
×