Saksbehandler

Utdanningen Saksbehandler er for deg som ønsker å delta i beslutningsprosesser innen offentlig forvaltning og privat næringsliv. Utdanningen gir en solid plattform på lovfestede og ulovfestede saksbehandlingsregler samt juridisk argumentasjonsmetode. En Saksbehandler fra Treider Fagskoler skal ha god kunnskap om saksbehandlingsregler, saksbehandlingsmetoder, arkivering, saksbehandlingssystemer, kundeservice og god språkbruk for saksbehandling. Du får også kunnskap om det politiske system og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette systemet. Utdanningen belyser også god kommunikasjon og etikk, noe som er viktig uavhengig av om du som saksbehandler jobber i offentlig forvaltning eller i en privat næringsliv. Utdanningen er lagt opp som en blanding av teori og praksis og det legges vekt på generell bruk av IT som arbeidsverktøy.

Ansök till Saksbehandler, Treider Fagskoler


 
×