Probana Business School   

Probanas Mini MBA

PROBANA Business School har en klar misjon om å levere inspirerende og kvalitetsbevisste utdannelser som skal gi deg nye og spennende karrieremuligheter. Vi har har spesialisert oss i å imøtekomme næringslivets akutte behov for videreutdanning, og har i mange år vært en av de ledende leverandørene av etterutdanninger.

PROBANA Business School sørger for utdanningstilbud til flere av landets små, middels store og store foretak, og vi er med en unik kombinasjon av kompetente undervisere og ansatte innstilt på å levere innovative, utviklende og utdanninger som løfter karrieren. Vi utfordrer og styrker den moderne leder til å føre sin bedrift, sine ansatte og seg selv fremover. Hos oss får du en norsk lederutdannelse - en Mini MBA, som gir deg et massivt forretningsmessig løft, slik at du når dine mål og resultater. PROBANAs Mini MBA har etablert seg som et anerkjent kursforløp som utfordrer og støtter deg i din utvikling som leder.

Kursforløpet

Kursforløpet er lagt opp etter vår blended learning modell og består av selvstudier på vår nettbaserte læringsplattform som kombineres med en kursdag på slutten av hver modul. Kursdagene finner sted i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Kursforløpet avsluttes med en hjemmeeksamen, som har en varighet på 4 timer. Eksamen omhandler temaer fra hele kursforløpet. Kursforløpet er lagt opp slik at du kan tilpasse lesingen til din timeplan. Kursdagene er frivillige, kan du ikke møte på en eller flere av kursdagene påvirker det ikke din endelige sluttkarakter. Pensum og undervisning foregår på norsk, men vi tilbyr også pensum på engelsk, samt mulighet for å avlevere casebesvarelsene og eksamen på engelsk. Vi samarbeider med kjente ansikter fra norsk næringsliv og har med oss flere dyktige undervisere og foredragsholdere fra landets høyskoler og universiteter.

Utdannelsens 6 moduler inneholder følgende:

  1. Personalledelse og psykologi
  2. Forandringsledelse
  3. Forretningsutvikling- og strategi
  4. Verdiskapende ledelse
  5. Resultatorientert ledelse
  6. Utviklende ledelse

Hvem er Mini MBA-ens målgruppe

Utdannelsen er for deg som vil ha en større innsikt i vesentlige ledelsesområder - blant annet strategi, organisering, kommunikasjon og markedsforståelse. Vårt klare mål med Mini MBAen er å styrke deg i ditt lederskap gjennom å gi deg kunnskap om verktøyer, teorier og modeller innen ledelse anno 2016/2017. Ikke bare for å gi deg kompetansen du behøver for å nå dine mål, men også for å for å løfte virksomhetens resultater. Deltakerne på vår Mini MBA kommer fra både offentlig og privat sektor, og bedrifter i alle størrelser er representert.

PROBANAs Mini MBA retter seg mot konsulenter, ledere, mellomledere og direktører som ønsker å tilegne seg mer kompetanse eller å friske opp på allerede tilegnet kunnskap innen ledelse, strategi, organisasjonsteori og kommunikasjon.

Kontakt oss for en uforpliktende prat. Våre konsulenter står klare for å hjelpe deg på tlf: +47 21 08 48 86 og probana@probana.no

Ansök till Probana Business School´s Mini MBA


 
×