Multimedieproduksjon

Dette faget omhandler utvikling av moderne Multimedier. Det består av en teoretisk del og en praktisk del som hører naturlig sammen, og som på hver sin måte danner grunnlaget for å kunne utvikle Multimedier. I den ene delen lærer du de praktiske håndgrepene som skal til for å beherske et verktøy for multimediaproduksjon, mens du i den andre delen lærer hvordan du planlegger og gjennomfører prosjekter som har mål om å ta fram nye Multimedier.

Innhold:

Praktisk bruk av Flash som inkluderer brukergrensesnittet og paneler, filtyper, vektor/bitmap-grafikk, tegneverktøyene, animasjoner (bilde for bilde og ulike former for tweening), lag, maskering, movieclip, grafiske symboler, bruk av bibliotek, symboler og instanser, knapper, lyd og video, programmert animasjon, interaktivitet, dynamisk nedlastning, preload-presentasjoner samt optimalisering av løsningene med hensyn til båndbredde og presentasjon. Teori om design og utvikling av interaktive multimediesystemer som inkluderer metoden HOME (Holistic, Open Multimedia development mEthod), informasjonsdesign, interaksjonsdesign, presentasjonsdesign, prototyping, storyboard, flytkart, samt hva som skiller interaktive systemer fra statiske.

Læremål:

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Kandidaten:
 • kan beskrive hva multimediesystemer er og hva de kan brukes til
 • kan forklare aktuelle prosjektgjennomføringsmodeller for multimediaprosjekter
 • kan formidle et bestemt budskap via en multimedieproduksjon ved bruk av egnede medieelementer
 • kan gjøre rede for sentrale egenskaper ved aktuelle verktøy som benyttes ved multimedieproduksjoner

FERDIGHETER

Kandidaten:
 • kan identifisere mål og målgrupper, vurdere bruk av virkemidler samt vurdere bruk av metaforer når multimedieproduksjoner skal utvikles
 • kan benytte et hensiktsmessig verktøy til å utvikle interaktive multimedieproduksjoner
 • kan gjennomføre små multimediaprosjekter i henhold til aktuell prosjektgjennomføringsmodell

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:
 • kan dokumentere arbeidsprosessen som benyttes ved multimedieproduksjon
 • kan vurdere ulike alternativer for formidling av bestemte budskap til bestemte målgrupper
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre et multimediaprosjekter selvstendig eller i mindre grupper
 • er opptatt av at multimediaprosjekter må forholde seg til lover, regler og avtaleverk

Ansök till Multimedieproduksjon, Høgskolen i Sør-Trøndelag


 
×