Medisinsk sekretær


Utdanningen Medisinsk Sekretær er en utdanning for helsesektoren og kvalifiserer primært for arbeid som sekretær på ulike avdelinger på sykehus samt legekontorer.

Utdanningen har en fagkombinasjon som dekker de kravene som stilles i jobben som skal utføres på et sykehus eller på et legekontor, og inkluderer i tillegg opplæring i praktisk laboratoriearbeid som en obligatorisk del av undervisningen.

Fokuset er kontoradministrative funksjoner som en postsekretær utfører på sykehus, men som i stor grad også kan benyttes på legekontor. Utdanningen Medisinsk Sekretær må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp på videregående skole. Merk at utdanningen ikke er fagskolegodkjent (NOKUT-godkjent), men Treider Fagskoler tilbyr en egen finansordning med tilsvarende betingelser som Statens Lånekasse. Mer informasjon om fagene og all annen informasjon er tilgjengelig via fanene under.


Ansök till Medisinsk sekretær, Treider Fagskoler


 
×