MBA HHB - Bodø (Master)

Ønsker du økt kompetanse innenfor ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige emner, samt trening i å kunne identifisere faglige problemer og analysere disse for å kunne utøve ledelse i offentlige og private organisasjoner. Studiet er samlingsbasert fordelt på 3 samlinger i halvåret.

Yrkesmuligheter

MBA-studiets innholdsmessige profil mot strategi og ledelse og fokuset på yrkesmessig aktiv utøvelse av ledelse i offentlige og private virksomheter gjør studiet relevant for kandidater som ønsker en karriereutviklende og karrierefremmende utdanning på toppen av en tidligere bachelor-utdanning innenfor et annet fagfelt.

Videre utdanning

MBA-studiene kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved HHB. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen fagfeltet for å kunne bli vurdert for opptak.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller minimum 180 studiepoeng høgskole-/universitetsutdanning) og minimum to års relevant arbeidserfaring etter avsluttet grunnutdanning.

Ansök till MBA HHB - Bodø (Master), Handelshøgskolen i Bodø


 
×