Maskiningeniør

Bli maskiningeniør med spesialisering i produktutvikling.

Dette er maskiningeniørstudiet

Hvis du ser på produkter du bruker til daglig, det være seg bilen du kjører, hvitevarene på kjøkkenet ditt eller mobiltelefonen du ringer med, så kan du være trygg på at maskiningeniører har vært involvert både i idèfasen, utviklingsfasen, og produksjonen av produktene.

En maskiningeniør må være dyktig i realfag og tekniske fag, men må også være kreativ og initiativrik.

Hvorfor maskiningeniør?

Maskiningeniøren er en svært allsidig ingeniør og finnes i alle typer industri og næringsliv.
En typisk maskiningeniør starter med å designe ulike typer produkter og ender opp enten som spesialist innen et teknisk fagområde eller i en lederstilling i industri eller offentlig forvaltning.
Innen slike områder som bil- og flyindustri, forsvarsindustri, olje og skipsfart er det en stor andel maskiningeniører, og behovet er økende fra år til år.

De fleste av våre studenter har fått flere jobbtilbud før de er ferdig uteksaminert.

Hva slags jobb kan du få?

Maskiningeniører er svært ettertraktet for et vidt spekter av arbeidsoppgaver.
Noen maskiningeniører blir designere som med bruk av avanserte 3D programmer tegner ulike typer produkter.
Andre blir prosjektingeniører hvor de har ansvar for at det siste innen teknologi brukes for å løse et konkret problem. Disse bruker ofte også dataverktøy for å foreta analyser og beregninger av ulike problemstillinger. Ofte er disse prosjektingeniørene ledere for små team av designere.
En tredje gruppe maskiningeniører blir det som kalles serviceingeniører. Disse reiser typisk rundt og foretar installasjon, reparasjoner og vedlikehold på avansert teknisk utstyr. Dette passer nok best for det som enten har praktisk bakgrunn før ingeniørstudiene, eller har spesiell interesse for å arbeide med noe håndfast.

Uansett jobbtype så vil du få svært gode muligheter for å utvikle deg i jobben. Avhengig av egne ønsker så får du også muligheten til reising, og videre opplæring/utdanning. De fleste bedrifter er opptatt av at de ansatte skal trives i jobben, og vil legge til rette for at du får tilpasset din stilling til dine ønsker i forhold til reising, jobbvariasjon, kursing, osv.


Dette lærer du hos oss:


Man starter med en ide om hva et produkt skal kunne gjøre. Ut fra dette lager man en foreløpig modell i et 3D tegneprogram. 3D programmet vi bruker er SolidWorks, som er verdens mest populære 3D tegneprogram.
Et produkt blir utsatt for belastninger av ulikt slag, som påvirker produktet i form av indre spenninger og deformasjoner.

Hvor godt produktet tåler belastningene er også avhengig av hva slags materiale du velger for produktet. Materialteknikk er derfor viktig. Du må også tenke på hvordan du skal produsere (eller tilvirke) produktet.
Alt dette lærer du mye om hos oss. Vi har store fag som dekker alle temaene nettopp nevnt.
I andre studieår vil du fortsette med viktige støttefag. Du vil selvsagt også ha flere viktige tekniske fag. Blant disse er er fag hvor du lærer om varmeteknikk og kjøleteknikk, forbrenningsmotorer og gass eller dampdrevne turbiner samt om hvordan væsker og gasser oppfører seg når de brukes i ulikt teknisk utstyr som vannkraftverk, pumper, kompressorer eller turboer.

Du får også et fag hvor du lærer mer om ulike typer metodikk til bruk under utviklingen av et avansert produkt. I samme faget lærer du også hvordan du skal bruke dataverktøy til å foreta beregninger og analyser av produkter du har designet.

I tredje årstrinn vil du i høstsemesteret kunne velge selv hvilke fag du tar etter hva du er interessert i. Et populært fag er Subsea hvor du lærer mer om oljeutvinning med utstyr som står på havbunnen i stedet for på et stor plattform. Dette er fremtiden for å sikre miljøvennlig utvinning av olje.

Andre populære fag er Systems Engineering for de som ønsker mer om prosjektledelse, eller Hydraulikk med Kybernetikk og Sensorteknikk for de som ønsker en vri mot mekatronikk på sitt studium. Det er også dette semesteret som passer best hvis du ønsker å tilbringe et semester ved en annen skole, i Norge eller utlandet.
På våren i tredje klasse vil du hovedsakelig jobbe med hovedprosjektet, men du vil også ha et fag hvor du lærer om ulike forhold som kan føre til at et produkt svikter under bruk. Faget vil også lære deg å bruke dataverktøy for å analysere produkter utsatt for høye temperaturer eller vibrasjoner.

Alt i alt så gir studiet deg et svært godt grunnlag for å jobbe med å utvikle ulike typer produkter, men gir deg også et godt grunnlag for videre studier.

Slik har vi lagt opp maskiningeniørstudiet

Allerede i første semester av maskiningeniørstudiet vil du starte med ingeniørfagene på den studieretningen du har valgt.
I tillegg vil du få en grundig innføring i viktige grunnlagsfag som matematikk og fysikk.

I løpet av de tre årene ingeniørstudiet varer, så vil du få jobbe med det siste innen dataverktøy til modellering og analyse.
Vi benytter programvare som er mye brukt i industrien, og som du kan installere på din egen datamaskin til bruk i forbindelse med øvinger og innleveringer.
Selv om vi legger stor vekt på bruk at data i maskiningeniør-utdanningen, så er mer tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger og laboratoriearbeid fremdeles en viktig del av studiet.

I de fleste fag spiller øvinger og gruppearbeid en sentral rolle.
Ekskursjoner og gjesteforelesere benyttes også og gir studentene viktig innsikt i arbeidslivet de vil møte senere.
Alle ingeniørstudentene utfører et omfattende hovedprosjekt i siste studieår.
De fleste studentene på maskiningeniørstudiet vil utføre et prosjekt for en lokal bedrift her i teknologibyen Kongsberg.
Et slikt prosjekt vil gi deg verdifulle kunnskaper om hvordan en ingeniør arbeider ute i industrien, og vil også gi deg kontakter du kan bruke når du senere søker jobb.

Ingeniørstudentene påbegynner hovedprosjektet sitt i høstsemesteret i 3. studieår.
Prosjektet gir studentene mulighet til å anvende de kunnskapene de har tilegnet seg gjennom ingeniørstudiet til å løse en konkret oppgave.
Gjennom samarbeidet med industrien får ingeniørstudentene trening i å forholde seg til en profesjonell kunde, og gode hovedprosjekter munner også ofte ut i jobbtilbud.

Du kan ta deler av ingeniørstudiet i utlandet

Høstsemesteret i tredje studieår er tilrettelagt for studieopphold ved en av høyskolens mange internasjonale samarbeidspartnere i Europa, USA eller Asia. Vi oppmuntrer studentene til å tilbringe et semester utenlands, siden dette gir dem verdifulle språkkunnskaper, og også kjennskap til samfunnsforholdene i andre land.

Mange muligheter etterpå

Høgskolen har egne Masterprogrammer i Systems Engineering med ulike fordypninger.
Blant disse er et 3-årig program med hvor du har en Trainee stilling i industrien samtidig som du følger konsentrerte studieuker på høyskolen.
Dette programmet er svært populært blant våre kandidater i maskinteknikk.
Noen ønsker videreutdanning i økonomi og ledelse etter avsluttet bachelorgrad, og da er vårt studium Systems Engineering med Industriell Økonomi ideelt.

Du har selvsagt også muligheten til å ta en Mastergrad ved andre høgskoler og universiteter, i Norge eller utlandet.

Ansök till Maskiningeniør, Høgskolen i Buskerud


 
×