Markedshøyskolens Merkevareskole

Hvorfor blir noen produkter mer attraktive enn andre? Hvilke metoder bruker de som bygger de mest kjente merkevarene? Hva er de grunnleggende psykologiske prosessene som gjør at merkevarer betyr så mye i vårt samfunn? Alt dette lærer du på Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse.

En markedsførers oppgave er å skape relevante forskjeller mellom sine og konkurrentenes produkter. Når det blir stadig vanskeligere å utvikle nye produkter som er forskjellige fra dem som allerede er på markedet, stilles det tøffere krav til den som skal bygge merkevarer.

Norske bedrifter er avhengige av folk med gode markedsføringskunnskaper for å kunne konkurrere med nasjonale og internasjonale aktører.

Også offentlige og frivillige organisasjoner har de senere årene innsett at de trenger ansatte med mer kompetanse innen markedsføring for at de skal kunne skape mer verdi både for sine kunder og for seg selv.

Markedsføring overfor forbrukermarkedet

Vår bachelorgrad er spesielt rettet mot det vi kaller forbrukermarkedet. Med emner innen økonomi, psykologi, sosiologi, kultur og kommunikasjon vil du se hva merkevarer betyr for samfunnet, i ulike perspektiver. Du vil lære å forstå forbrukeres behov og få kunnskap om hva vi som forbrukere kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper, og ikke minst hvorfor vi kjøper det vi gjør. Du vil også lære om hvilke utfordringer man står overfor når man skal skape tilfredse og lojale kunder.

Studiet er utviklet i samråd med næringslivet og gir deg en systematisk gjennomgang av alle de viktige stegene i merkevarebygging. Det er bygget på en grunnstamme av fellesemner som næringslivet forventer – som blant annet Markedsføring, Forbrukeratferd,

Markedskommunikasjon og Produkt- og prisstrategi. Oppå dette har vi lagt til spennende emner som Merkevarebygging, Forbrukersosiologi og Strategi. Du vil oppleve at studiet er både innholdsrikt og variert.

Lær å utvikle attraktive merkevarer

Alle emnene i studieløpet skal gi deg kompetanse innen merkevareledelse, og du vil lære om alt fra valg av målgruppe og ønsket posisjon til hvordan man bygger kjennskap og kunnskap hos målgruppen, og hvordan man bruker kommunikasjon for å påvirke forbrukerne. Gjennom emner som Merkevarebygging og Strategi vil du også lære å bruke vanlige planleggingsverktøy innen markedsføringsledelse som står sentralt i all forretningsutvikling.

Dette vil gi deg den kompetansen du trenger til å angripe utfordringer på en mer strategisk og helhetlig måte. Etter endt utdanning skal du vite hva som kreves for at du skal kunne utvikle attraktive merkevarer, og også vite hvordan du kan påvirke andre aktører og samfunnet rundt deg.

Ansök till Markedsføring og merkevareledelse, Høyskolen Kristiania


 
×