Kulde- og varmepumpeteknikk

Heltidsstudie 2-årig kulde- og varmepumpetekniker eller 1-årig kjølemaskinist utdanning.

Kulde og varmepumpeteknikk gir deg utfordringer i en interessant bransje som er av livsviktig betydning for store deler av samfunnslivet.

Trondheim fagskole ligger på Ladehammeren i Trondheim. Det er den eneste fagskole i landet som gir fordypning i Kulde og varmepumpeteknikk.

Utdanningen er to – årig, men det er også en mulighet å avslutte etter ett år med kompetanse kjølemaskinist.

Det er i dag stor etterspørsel etter folk med kulde og varmepumpeteknisk kompetanse i Norge.

Avd Kulde og varmepumpeteknikk holder til i en egen fløy av skolesenteret på Ladehammeren og benytter de samme lokaler og laboratorier som den tidligere Kjølemaskinistskolen (bilder fra lab, se venstre)

Mål for utdanningen

- Du får inngående kunnskap om hvordan kulde- og varmepumpeanlegg er oppbygd og fungerer.
- Du lærer hvordan du kan energioptimalisere kulde- og varmepumpeanlegg
- Som kuldeteknikker oppfyller du myndighetenes krav til driftspersonell for alle typer kulde- og varmepumpeanlegg
- Du lærer å lese og tegne P&ID-skjema på Acad
- Du får opplæring i data, både vanlige og kulderelaterte programmer
- Du får all teoretisk utdanning som kreves til Mesterbrev i kuldemontørfaget
- Du får kompetanse i henhold til Plan- og bygningslov
- Du får generell godkjenning for å kunne fra- og tilkoble elektriske komponenter på kulde- og varmepumpeanlegg

Krav til inntak på Kulde- og varmepumpeteknikk.

Hovedkravet for inntak er at du har relevant fagbrev eller relevant praksis. Kulde og varmepumpefaget er et svært sammensatt fag. Derfor vil ulike fagbrev kunne være relevante for inntak. Eksempler kan være:

- Kuldemontør
- Automatiker
- Elektro
- Rørlegger/ industrirørlegger
- Bilmekaniker
- Sveiser
- Motormann

Eller annet relevant elektro/ mekanisk fagbrev. Du kan også komme inn uten fagbrev hvis du har minst fem års relevant praksis.

Hvilke jobber kan du få etter endt skolegang?

Som kuldetekniker eller kjølemaskinist blir du kvalifisert til å jobbe med prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg:

- som prosjektleder
- som prosjektingeniør
- som servicetekniker
- som montasjeleder
- som kjølemaskinist på land eller på båt
- med teknisk drift
- med ventilasjonskjøling
- med prosessanlegg
- med opplæring
- med salg

Fagkode: FTT 02H

Skolenummer: 70071


Ansök till Kulde- og varmepumpeteknikk, Trondheim Fagskole


 
×