Skoletilbud

NTG er treårig, og gir generell studiekompetanse, altså en generell adgang til universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Skoletilbud på NTG Tromsø

NTG er treårig, og gir generell studiekompetanse, altså en generell adgang til universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.


Det første året på NTG har du fellesfag. Fagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, geografi, samfunnsfag og kroppsøving. I tillegg har elevene faget Toppidrett I. Til sammen utgjør fagene på Vg1 35 timer i uken. Toppidrett 1 og kroppsøving innlemmes i deler av treningstiden. I tillegg kommer toppidrettsteori i egne bolker.


Det andre skoleåret består av fellesfag og programfag. Fra og med skoleåret 2011-12 kan du velge mellom programområdene samfunnsfag, økonomi og språk og realfagPå programområdet for samfunnsfag, økonomi og språk er programfagene Næringslivsøkonomi (med fagetØkonomistyring) og Samfunnsøkonomi 1. I tillegg kommer faget Toppidrett II.
Velger du samfunnsfag, språk, økonomi har du fellesfaget matematikk 2P. Dersom du velger realfag, erstattes fellesfaget matematikk 2P med faget lederutvikling 1.
Dette er et 5 timersfag, der 2 av timene integreres i treningstiden. Programfagene på realfagslinjen er Matematikk R1 og Fysikk1.


Det tredje skoleåret består av fellesfag, programfagene Næringslivsøkonomi (med faget Økonomi og ledelse) og Samfunnsøkonomi II eller matematikk R2 og Fysikk2. I tillegg kommer Toppidrett III.


Lærerne som jobber på denne skolen vil bry seg om deg, og du vil få individuell oppfølging fra både faglærere og fra din egen kontaktlærer. Skolen ønsker å legge opplæringen til rette på en fleksibel måte, slik at du også kan nå utdanningsmålene dine. NTG Tromsø har trådløst nettverk i undervisningsbygget, og for å bedre den individuelle elevoppfølgingen vil mye av undervisningen for elevene være databasert. Vi benytter i så måte læringsplattformen Classfronter, og tar i bruk stadig mer teknologi i det pedagogiske arbeidet. Elevene som starter i 1. klasse anbefales å møte med egne bærbare PCer. NTG Tromsø sine elever har siden oppstarten i 2008 deltatt på den fylkeskommunale ordningen med skole-pc. Se eget skriv om denne avtalen her (kommer senere).


NTG er en skole på idrettens premisser. Det betyr at det skal være mulig å kombinere studiespesialiserende utdanningsprogram med toppidrettssatsing. For å klare dette stiller vi ved NTG Tromsø krav til elevene våre, og vi forutsetter gode holdninger av deg når du begynner hos oss. Lærerne vil støtte deg slik at du stadig kan ta mer ansvar for egen læring og utvikling, og samarbeidet mellom dere elever og oss lærere bygger på tillit. Vi ønsker å være en skole hvor alle arbeider hardt for å utvikle seg og å lykkes, og der læringsglede er like viktig som idrettsglede.

Ansök till Fotball, Norges Toppidrettsgymnas


 
×