Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

Våren 2012 starter vi igjen opp videreutdanningsemnet forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Nytt av året er at arbeidsgiver kan søke om inntil kr 8000 i reisestøtte for ansatte som deltar på studiet.Er du opptatt av barn og unges psykiske helse, og ønsker å lære mer om forebyggende og helsefremmende arbeid blant sped-, små- og større barn?

RKBU Nord tilbyr våren 2012 emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Emnet passer godt for personer som har erfaring med å arbeide med barn og unge, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste, barnevern.

Søknadsfrist for studiet er 1.desember 2011

Klikk her for å søke opptak til emnet.

Datoer for samlingene våren 2012

  1. Samling (introduksjon) 12.-13. januar
  2. samling (Sped- og små barn) 9.-10. februar
  3. samling (barnehage og grunnskole) 12.-13. april
  4. samling (ungdommer) 10.-11. mai

Reisetilskudd

Fra og med våren 2011 har det vært mulig for arbeidsgivere å søke inntil kr. 8000.- i reisetilskudd for hver person som deltar på studiet. Reisetilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Ansök till Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge, Universitetet i Tromsø


 
×