Vil du bli tømrer eller murer? På Bjertnes kan du få utdanning i bygg- og anleggsteknikk.

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Fagene består av både praksis, yrkesteori og fellesfag som norsk, engelsk og samfunnsfag. I praksistiden har du blant annet tømring, stillasbygging, betongarbeid og muring.

Du lærer å lage arbeidsplaner og jobbe etter dem. For eksempel bygger du våtrom etter egen arbeidsplan.

Våren 2012 laget to byggfagelever en film om hvordan man lager salinger, der de også reklamerer kraftig for at du bør velge byggfag på Bjertnes. 

Ansök till Bygg- og anleggsteknikk - (Vg1), Bjertnes videregående skole


 
×