Biologi, klima og miljø - bachelor

Som biologi student i Tromsø, vil du få optimale muligheter til å kunne kombinere teori og praksis gjennom feltarbeid, tokt og laboratoriebasert undervisning. Studiet tar utgangspunkt i nordområdene og du vil få bred kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom disse. Du vil lære om molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer og økologiske interaksjoner i marine, terrestre og ferskvannsmiljøer. Som biolog kan du jobbe innenfor et bredt fagfelt både nasjonalt, internasjonalt, og i offentlig og privat sektor.


Studer biologi i Tromsø!

 

Ansök till Biologi, klima og miljø - bachelor, Universitetet i Tromsø


 
×