Institutt for Bachelorutdanning i sykepleie

Sykepleierstudiet er 3-årig og fører frem til godkjenning som sykepleier. Utdanningen gir mange jobbmuligheter innen ulike deler av helsetjenesten. Det er et sikkert valg for fremtiden – et valg som gir mening.

Utdanningsprogrammet har en diakonal profil som skal sette deg i stand til å forstå sykepleiens og diakoniens plass i samfunnet. Fullført grunnutdanning gir mulighet til videreutdanninger og høyere universitetsstudier innen fagfeltet.

Sykepleier yrket

Sykepleie er et utfordrende fagfelt i kontinuerlig utvikling. Sykepleierens ansvar er å bidra til å fremme og gjenopprette helse, forebygge sykdom og lindre lidelse. Det handler om å møte det hele mennesket i samspill med sine omgivelser. Kunnskap, samhandling og engasjement er noen av drivkreftene i det menneskelige møtet.

Liten skole - mer fleksibel

Betanien diakonale høgskole tar opp 70 studenter i august hvert år. Det at vi er en liten høgskole gjør oss i stand til å ha et fleksibelt utdanningstilbud og gir våre studenter nærhet til medstudenter og ansatte.

Ulike pedagogiske tilnærminger benyttes for å stimulere til refleksjon, fordypning og livslang læring. Teoretiske studier kombineres med klinisk praksis, og høgskolen har praksisplasser ved en rekke ulike institusjoner og bedrifter i Bergen og omegn.

Alle bachelorutdanninger i sykepleie bygger sine fagplaner på Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Ansök till Bachelorutdanning i sykepleie, Betanien diakonale høgskole


 
×