Bachelorprogram i nautikk (ingeniør), Universitetet i Tromsø

Velg et yrke med muligheter for spennende og utfordrende jobber i ledende stillinger både onshore og offshore, nasjonalt og internasjonalt. Studer Nautikk ved Universitetet i Tromsø, eneste studiested i Norge som gir ingeniørutdanning i tillegg til den teoretiske utdanningen til D1 (høyeste sertifikat for navigatører i hht internasjonale konvensjoner).

Yrkesmuligheter

Ønsker du en høyere maritim utdanning som både leder frem til dekksoffisersertifikat og som gir deg en ingeniørtittel?

Nautik er læren om sjøfart, og nautikkstudiet passer spesielt for deg som er interessert i å jobbe med skip, enten på land eller til sjøs. Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du få muligheten til å seile som dekksoffiser på alle typer skip over hele verden. For norske sjøoffiserer er de vanligste fartøytypene ferger og hurtigbåter, cruise og kjemikalieskip, forsyningsskip og spesialskip i offshoreselskaper.

Nautikkstudiet ved Universitetet i Tromsø er den eneste nautikkutdanningen i Norge som også gir ingeniørkompetanse, og dette åpner for en rekke landbaserte karrieremuligheter. I den maritime næringen finnes mange spennende tekniske stillinger og lederstillinger, både nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle yrkesmuligheter kan være i f.eks. offshoreselskaper, rederier, utstyrsprodusenter, skoleverk og myndigheter (Veritas, Sjøfartsdirektoratet, Sjøkartverket, Havnemyndigheter, Kystverket, Kystvakten osv).

Beskrivelse av studiet

Nautikkstudiet er en treårig bachelorutdanning som gir tittelen ingeniør. I tillegg danner studiet grunnlag for å løse sertifikat som dekksoffiser på skip. Dette er et studium som fokuserer spesielt på forhold knyttet til operativ drift av skip. Navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, maritim kommunikasjon, meteorologi, oseanografi og geodesi samt håndtering av skip og last og er sentrale emner. Studiet tar også for seg konstruksjon av skip og skipssystemer. Dette er et krevende studium hvor matematikk og fysikk står sentralt, men studiet inneholder også "mykere" fag så som skipsadministrasjon og ledelse. Nautikkutdanningen er en praktisk utdanning hvor store deler av undervisningen foregår i topp moderne simulatorer. Videre utgjør praktisk laboratoriearbeid og prosjektoppgaver en vesentlig del av studiet. Det arrangeres også sikkerhetskurs i løpet av studietiden, som er nødvendig for å løse sertifikat.


Ansök till Bachelorprogram i nautikk (ingeniør), Universitetet i Tromsø


 
×