Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

B-FISK.JPG Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige og nyskapende hoder som kan være med på å skape, utvikle og markedsføre nye produkter fra det marine miljøet. Vil du bli med på laget? Vi ønsker deg velkommen som søker til vårt studieprogram innen fiskeri- og havbruksvitenskap! Fagmiljøer, politikere og næringsliv er enige om at framtidas vekstnæring ligger innen havbruk og fiskeri. Studiet tar derfor sikte på å gi en mest mulig fullstendig forståelse av fiskeri og havbruk og hvilke muligheter og utfordringer som ligger i næringa. Mulighetene i marine næringer er store, og Norge har en fantastisk beliggenhet med sin lange kystlinje og store havområder. Som student ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø, får du førstehåndskjennskap til næringa med mulighet til å dra på tokt langs kysten og kanskje også til Barentshavet med et av våre forskningsfartøy.

Yrkesmuligheter

Studiet gir god forståelse av fiskeri- og havbruksnæringa, og arbeidsfeltene spenner vidt både nasjonalt og internasjonalt. Siden starten av studiet har mer enn 600 fiskerikandidater blitt uteksaminert fra Norges fiskerihøgskole. Disse er spredt over hele Norge og verden forøvrig - fra Japan i sørøst til Grønland i nordvest - i jobber innen produksjon, salg, ressurforvaltning, markedsføring, administrasjon, produktutvikling og forskning relatert til fiskeri og havbruk, men også innenfor et vidt spekter av virksomheter utenfor den tradisjonelle næringa.

Beskrivelse av studiet

Det treårige bachelorstudiet skiller seg fra mange andre universitetsstudier ved at det er tverrfaglig. Studiet inneholder både biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag. I noen semester vil emnene gripe inn i hverandre faglig og undervisningsmessig. Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap gir en bred teoretisk plattform som gir deg kompetansen du trenger for enten å gå ut i jobb i fiskeri- og havbruksnæringa, eller fortsette på masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Ansök till Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap, Universitetet i Tromsø


 
×