Bachelorgrad i sykepleie

Sykepleierutdanningen er høyskolens største studietilbud med cirka 350 studenter. Utdanningen tas på heltid over tre år og veksler mellom både teoretisk og praktisk undervisning. Studenten har også gode muligheter for å ta deler av studiet eller praksis i utlandet.

Høyskolen Diakonova ligger midt i Oslo, har små klasser med tett oppfølging av lærerne, vektlegger høy faglig kvalitet og har et helhetlig menneskesyn.

Studiestart for nye studenter er 20.august 2013. Øvrige bachelorstudenter har studiestart 19. august.

Vi har ett opptak i året og tar opp ca. 100 studenter til bachelorstudiet i sykepleie.

"På Høyskolen Diakonova blir vi utrustet til å møte hele mennesket, ikke bare deres fysiske sykdommer." (Ane, kull 178)

Læringsform

Høyskolens undervisning er basert både på teoretisk og praktisk læring. Det er lagt opp til at studentene er i praksis cirka 50 prosent av studiet. Sykepleierutdanningen skal baseres på forsknings- og utviklingsarbeid, og det skal legges til rette for at studentene gjennom utdanningen også får en gradvis økende kunnskap om, og erfaring med, forskning og utvikling.

 

Læringsformene høyskolen benytter er blant annet basert på klasseromsundervisning, praktisk øvelsespost, prosjektarbeid og selvstudier. Som en del av skolens vektlegging av et kristent menneskesyn vil studenten i sitt siste semester være på en observasjonspraksis med fokus på diakoni.

 

Muligheter som utdannet sykepleier

Fullført og godkjent studium gir graden bachelor i sykepleie og gir rett til å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til lov om helsepersonell. Fullført bachelorgrad gir også muligheter til videre studier som fører fram til mastergrad.

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan få studieplass på bakgrunn av realkompetansevurdering. For å bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse må søkeren oppfylle høyskolens fagkrav i matematikk som tilsvarer 5 uketimer matematikk i Reform 94 eller 224 årstimer i Kunnskapsløftet. Utenlandske søkere må ha tatt Bergenstesten med en poengsum på 450.

Utenlandsstudier

Ta et semester i utlandet.

praksis i utlandet

Ansök till Bachelorgrad i sykepleie, Diakonova


 
×