LDH Logo

Bachelor i sykepleie

Innholdet i Bachelorutdanningen utgjør 180 studiepoeng. Det vil si at et tre-årig heltidsstudium tilsvarer 60 studiepoeng per år.

En innholdsdel på 30 studiepoeng, som er felles for barnevernspedagog-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningen er lagt inn i programmet. Bachelorutdanningen i sykepleie veksler mellom teoretisk og praktisk undervisning.

Programmet er lagt opp slik at kunnskapene bygger på hverandre fra en årsenhet til den neste. Det betyr at studentene ikke er ”ferdige med” fagstoffet etter avsluttet årsenhet, men at de forventes å bruke fagstoffet aktivt i neste periode.

Bachelor i Sykepleie

Studieprogram bachelor

Høgskolens syn på læring er at den i stor grad skjer gjennom egenaktivitet og samhandling. Det legges til rette for studentaktive undervisningsformer gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser. Arbeidsformene skal stimulere studentene til å bli kunnskapssøkende og fagkritiske. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høgskolens faste avtalepartnere i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Oslo-området, andre steder i Norge eller i utlandet der høgskolen har samarbeidsavtaler.

Studiet består av 50% praksisstudier. Studentene må regne med reising i forbindelse med praksisstudier. Høgskolen er ansvarlig for å skaffe praksisplasser.

Bruken av læringsplattform, its- learning har økt i stor grad og vi forutsetter at studentene har tilgang til internett før studiestart. Innlevering av oppgaver samt veiledning i forbindelse med studiet, foregår ofte via internett. Vi tilbyr alle studenter opplæring ved bruk av data og its-learning.

Fokus for 1. studieår er menneskets ivaretakelse av grunnleggende behov. Målgruppen for praksisstudiene er gamle mennesker i institusjon i kommunehelsetjenesten.

Fokus for 2. studieår er sykepleie til mennesker med sykdom og helsesvikt. Målgruppen for praksisstudiene er akutt, kritisk og kronisk syke mennesker i alle aldersgrupper som behandles i somatisk institusjon i spesialisthelsetjenesten.

Fokus for 3. studieår er sykepleie til mennesker som lever med kronisk sykdom eller langvarig helsesvikt, psykiske lidelser eller som har behov for helsefremmende og forebyggende sykepleie. Målgruppen for praksisstudiene er mennesker i alle aldre med psykiske lidelser, fysisk eller psykisk funksjonshemming med varige pleie- eller omsorgsbehov, pasienter under rehabilitering/habilitering og friske mennesker utsatt for helsesvikt.

Ansök till Bachelor i sykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole


 
×