Bachelor i skipsfart og logistikk, Høgskolen i Vestfold

Studiet for deg som vil jobbe innenfor den maritime næring og for skipsoffiserer som ønsker å spesialisere seg. Skipsfarten står for over 80% av all transport i verden.

Kompetanse i alle ledd i transportkjeden har avgjørende betydning. I dette studiet ser vi ikke bare på sjøtransporten, men betrakter hele verdikjeden fra avsender til mottaker. Perfekt for rederiet, meglerhuset eller maritime logistikkbedrifter, havneoperatører og andre i skipsfartsnæringen. Du utdanner deg til å bli bindeleddet mellom sjø, land og luft i bedriften. Velkommen til et studium som er unikt i Norge.

Om studiet

I løpet av studiet gir vi deg et bredt faglig grunnlag hvor du kommer innom mange viktige fagfelt innen den maritime næring. Logistikk, læren om effektive materialstrømmer, blir mer og mer viktig, og her knytter vi det sammen med økonomi i maritim sammenheng og med skipet i sentrum.

Innhold i studiet

Maritime emner:

 • lastelære
 • skipskonstruksjon og maritime operasjoner
 • maritimt miljø
 • skipsteknikk
 • sjørett og sjøforsikring

Linjeemner – logistikk:

 • introduksjon til logistikk
 • logistikk og IKT
 • havner og terminaler
 • skipsfartsøkonomi og transportmarkeder
 • distribusjonskanaler
 • integrert logistikk (supply chain management - SCM)
 • hovedprosjekt 

Økonomi / samfunnsvitenskapelige emner:

 • ledelse og administrasjon
 • rederiregnskap og økonomisk analyse
 • makroøkonomi
 • metodelære
 • kulturforståelse
 • engelsk og kommunikasjon
 • matematikk
 • markedsføringsledelse

Hva kan du bli?

 • Logistikkonsulent
 • Havnemedarbeider
 • Salg- og service koordinator
 • Skipsmegler
 • Speditør
 • Befrakter
 • Skipsagent
 • Terminalansvarlig
 • Skipsoperatør

Ta deler av studiet utenlands

Vi har gode kontakter med utenlandske universiteter, så du har muligheter til å ta deler av studiet i et annet land. Oppholdet i utlandet kan vare fra tre til seks måneder i siste studieår.

Videre utdanningsmuligheter

Høgskolen i Vestfold tilbyr i samarbeid med Chalmers i Gøteborg "Nordic Master in Maritime Management". Dette studiet retter seg mot offiserer som søker bredere og dypere kunnskap innen operasjon og drift av skip og landbasert personell som ønsker mer kunnskap innenfor skipsfart og logistikk.

Annen relevant informasjon

Søknadsinformasjon og søknadsskjema. Dette studiet søkes gjennom Samordna opptak

Ansök till Bachelor i skipsfart og logistikk, Høgskolen i Vestfold


 
×