Bachelor i shipping og logistikk, Høgskolen i Ålesund

Shipping er en av verdens mest spennende bransjer - spesielt på land. Med dette studiet får du en allsidig maritim bakgrunn. Du vil og nyte godt av Høgskolens tette bånd til den store, regionale og verdensomspennende maritime næringen..

Kort beskrivelse av studiet

Med dette studiet får du inngående kunnskap om skip og skipsoperasjoner, blandet med økonomifag. Du får også en spesialisering på befraktning, havneoperasjoner og logistikk i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Shipping og logistikk passer også godt for erfarne dekksoffiserer som ønsker å kvalifisere seg til arbeid i land, eller som føler behov for faglig oppdatering for å løse de stadig økende administrative oppgaver om bord.

Studiet gir en dypere innsikt i hele transportkjeden. I tillegg gir det nyttig praksis og rammebetingelser for de som ønsker å spesialisere seg mot rederidrift, skipsmeglervirksomhet,samt banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.

Organisering av studiet

Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Molde. Etter tre års fullførte studier oppnår du en bachelorgrad i Shipping og Logistikk, som vil gi en god bakgrunn for å løse problemstillinger knyttet til koordinering og effektivisering i verdi- og transportkjeder. Resten av studiet er satt sammen av fag fra studiet i Nautikk og økonomisk administrative studier ved Høgskolen i Ålesund.

Forkunnskaper

  • Generell studiekompetanse eller
  • Teknisk fagskole - rammeplan 98/99 (med generell studiekompetanse) eller
  • Realkompetanse.

    Realkompetanse er et tilbud til deg som fyller 25 år i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse. I tillegg til kravet om å være 25 år, er det utarbeidet egne opptakskriterier for de enkelte studiene.

Tidligere utdanning og praksis kan i enkelte tilfeller gi grunnlag for avkorting av studiet.

Jobber du kan få

Du behøver ikke utdanne deg til sjøkaptein for å jobbe innenfor den maritime næringen. Maritim næring har mange arbeidsplasser på landjorden som er svært sentrale for at den maritime næringen kan utvikle seg ytterligere.

Videre studier/utenlandsopphold

Med studietilbudet kan du ta masterstudier innenfor shipping eller logistikk både i inn- og utland. Eksempler er masterstudier ved Høgskolen i Molde og International Shipping and Logistics Management ved Plymouth University i England.

Ansök till Bachelor i shipping og logistikk, Høgskolen i Ålesund


 
×