Bachelor i Nautikk, Høgskolen i Vestfold

Det er tidlig morgen og skipet nærmer seg havn etter en uke i sjøen. Der du i går ikke så annet en blågrønne bølger, delfiner og en skarp horisontlinje, har kystens holmer og skjær dukket opp. En vakt med krevende kystseilas ligger foran deg. Som nybakt annenstyrmann har du akkurat avløst overstyrmannen og spenningen stiger. Nå bør du være trygg på det du skal gjøre

Om studiet

Bachelor i nautikk er et tre-årig studium som gir deg den teori og opplæring som sammen med nødvendig praksistid (kadett-tid) gjør at du kan løse ut ditt første sertifikat. Praktisk trening er viktig også i studietiden. I fullt lyd og bildeformat har vi bygd broen på et skip, akkurat slik du vil finne den igjen ombord og ved hjelp av avansert teknologi, lærer du å manøvrere til og fra verdens største havner.

Innhold i studiet

Maritime linjefag - nautikk:

 • navigasjon I og II
 • laste- og losseteknikk I og II
 • skipsledelse I og II
 • Instrumenteringsteknikk
 • sjørett og sjøforsikring I og II
 • medisinsk behandling
 • varme og strømningslære
 • maritim mobil radiokommunikasjon (GMDSS)
 • hovedprosjekt
 • grunnleggende og videregående sikkerhetsopplæring

Realfag/økonomi og samfunnsfaglige emner:

 • matematikk og statistikk
 • fysikk og kjemi
 • miljølære
 • engelsk og kommunikasjon
 • økonomi
 • kulturforståelse
 • helse, miljø og sikkerhet
 • organisasjon og ledelse

Hva kan du bli?

På skip: Styrmann. Overstyrmann. Kaptein.
I havner: Havnefogd, havnesjef etc.
Rederikontorer: Operatør, inspektør (Superintendent) etc.
Offentlige maritime institusjoner
Maritim utstyrsindustri

Studiet gir det teoretiske grunnlag som kreves, nasjonalt og internasjonalt, for utstedelse av høyeste sertifikat som dekksoffiser. (Klasse 1 - Sjøkaptein). Skipsoffiserer som har opparbeidet fartstid til de ulike sertifikat, har meget gode arbeidsmuligheter nasjonalt og internasjonalt.

Ansök till Bachelor i Nautikk, Høgskolen i Vestfold


 
×