Bachelor i nautikk, Høgskolen i Ålesund

Grunnen til å velge å ta en bachelor i Nautikk på Høgskolen i Ålesund kan være så enkel at vi har verdens mest moderne maritime simulatorer. Det teller vel også litt at samarbeidet med regionale rederier er så godt at de garanterer kadettplass etter gjennomført treårig studium?

Kort beskrivelse av studiet

Studiet i Nautikk legger vekt på fag som navigasjon, operasjon og drift av skip, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lasting/lossing av skip. En skipsfører er den administrative lederen ombord i et fartøy. Dette krever også kunnskaper i ledelse og økonomi. I tredje studieår kan du blant annet spesialisere deg innenfor dynamisk posisjonering, hurtigbåt eller offshoreoperasjoner.

Studiestart: 2. august

Organisering av studiet

Kravet til fartstid for å løse det første navigatørsertifikatet er tolv måneder om bord med en opplæring som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Høgskolen samarbeider med rederier om å stille kadettplasser til rådighet for studenter. Rederier i regionen garanterer kadettplass til alle som fullfører maritim høgskoleutdanning ved høgskolen i Ålesund.

For de studentene som følger skolens kadettopplegg er det lagt inn seilingsperioder i sommerferiene mellom første og andre studieår og mellom andre og tredje studieår. De resterende månedene opptjenes etter fullført studium.

Målsettingen med dette opplegget er at en student skal kunne løse sertifikat klasse 3 etter fire år fra studiestart. Med et klasse 3 sertifikat vil du kunne gå selvstendige navigasjonsvakter om bord i skip uansett størrelse og fartsområde.

Forkunnskaper

REFORM 94/KUNNSKAPSLØFTET

  • Generell studiekompetanse. I tillegg er også søkere med bestått teknisk fagskole / bestått Forkurs for ingeniørutdanning kvalifisert.
  • Studenter med Matematikk R1, S1+S2 eller 2MX fra videregående skole eller tilsvarende kan søke om å bytte faget TR100310 Matematikk med valgfag. Studiestart blir da som ordinær studiestart for HiÅ.
  • Realkompetanse. Realkompetanse er et tilbud til deg som fyller 25 år i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse. I tillegg til kravet om å være 25 år, er det utarbeidet egne opptakskriterier for de enkelte studiene.

Alternative studieløp:

  • Y-veien: opptak på grunnlag av relevante fagbrev. Tidligere utdanning og praksis kan i enkelte tilfeller gi grunnlag for avkorting av studiet.

Jobber du kan få

Etter at du har gått gradene ombord og tjent opp nok fartstid, kan du løse dekksoffiser klasse 1 sertifikat. Dermed har du “lappen” på alle typer skip. Du kan være fører på skip i utenriksfart, på handelsskip, cruiseskip, fiskebåter og på skip i kystfart eller offshoretjeneste. Med praksis fra ledende stillinger om bord vil du ha muligheter til gode jobber innenfor utstyrsindustrien, klassifikasjonsselskaper, rederiorganisasjoner og offentlig virksomhet på land.

Hvorfor Høgskolen i Ålesund?

Høgskolen i Ålesund er den eneste skolen i landet som kan tilby studentene en komplett opplæringspakke som omfatter simulatortrening innenfor områdene:

Hurtigbåt

Ankerhåndtering
Skipshåndtering
Manøvrering langs oljerigg
Dynamisk posisjonering
Elektroniske kart- og avanserte posisjoneringssystemer

Videre studier/utenlandsopphold

Det er mulig å bygge på studiet i Nautikk med masterstudier innenfor Shipping og nautikk både i inn- og utland. Eksempler er Nautikkstudiet ved NTNU, Logistikkstudiet i Molde og International Shipping and Logistics Management ved Plymouth University i England.

Ansök till Bachelor i nautikk, Høgskolen i Ålesund


 
×