Bachelor i Marine og biologiske fag, Høgskolen i Ålesund

Er du glad i naturen, havet og ønsker å vite mer om hvordan biologiske organismer fungerer i miljøet? Dette er nødvendig når vi skal bruke naturen til næringsvirksomhet, produksjon av sunn mat, og forskning på livet i havet.

Kort beskrivelse av studiet

Ved Høgskolen i Ålesund lærer du om ernæring, økologisk produksjon, matsikkerhet, dyrevelferd, kvalitetssikring, markedsføring og salg. Det finnes mange utfordringer innen marin og biologisk sektor, og næringen er spennende, fremtidsrettet, og full av muligheter. Innen Bioteknologiretningen lærer du om bruken av levende organismer til å lage produkter som er nyttige for oss. Bioteknologi er ofte synonymt med genteknologi.

Organisering av studiet

De to første semestrene består av grunnleggende fag som marinbiologi og økologi, kjemi, anatomi og fysiologi, og biokjemi. Høgskolen har et meget godt samarbeid med det lokale næringslivet, og ved slutten av studiet er du utplassert ved en relevant bedrift i to uker.

Fra tredje semester velger du en studieretning innen:Bioteknologi, Mat og ernæring eller Marinbiologi og havbruk

Bioteknologi

Bioteknologi er en type forskning hvor det fremstilles flere nyttige produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost.

Ved Høgskolen i Ålesund legges det vekt på mye laboratoriearbeid. Du får blant annet dyrke fiskeceller, dyrke og identifisere bakterier og virus, utføre protein- og fettanalyser og lære om DNA teknikker.

Mat og ernæring

Bli med å sikre trygg og smakfull mat til alle i fremtiden! Matvaremarkedet er i stadig endring, og trusler mot mattryggheten er blitt større. Som matteknolog er du med på å utvikle, produsere og kontrollere næringsmidler. Økologisk produksjon blir vektlagt.

Du vil få nødvendig kunnskap i kjemi, biokjemi, mikrobiologi, ernæring, hygiene, kvalitetssikring, mattrygghet og matteknologi, samt kunnskaper i økonomi og markedsføring

Marinbiologi og havbruk

Marinbiologi er studiet av livet i havet. Marin bioproduksjon er en av våre viktigste kilder til verdiskaping, og utdanningen gjør deg i stand til å møte kravene til økt kompetanse fra en raskt voksende bransje. I havbruksfagene lærer du å forvalte ressursene i havet og det fokuseres ekstra på økologisk havbruk der fiskens helse og velferd står i fokus. Høgskolen i Ålesund har en egen forsknings- og undervisningskonsesjon for økologisk produksjon i samarbeid med en kommersiell oppdretter. Som student får du praktisk erfaring fra havbruksanlegg, laboratorium, utflukter og en lærerik praksisperiode.

Studieplan Marine og Biologiske fag 116,13 kB

Forkunnskaper

  • REFORM 94: Generell studiekompetanse og 2MX / 2MY / 3MZ og enten 3MX / 3MY / 3FY / 3KJ / 3BI (2KJ+3BT) / (2BI+3BT) eller 3NA
  • KUNNSKAPSLØFTET: Generell studiekompetanse og R1 eller S1+S2 og enten (R1+R2) / Fysikk (1+2) / Kjemi (1+2) / Biologi (1+2) / Informasjonsteknologi (1+2) / Geofag (1+2) / Teknologi og forskningslære (1+2)
  • Realkompetanse: Realkompetanse er et tilbud til deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har studiekompetanse. Det er utarbeidet egne opptakskriterier for de enkelte studiene.

Det er en fordel med grunnleggende kunnskaper i kjemi.

Mangler du kompetanse ?

For deg som har generell studiekompetanse, men som mangler matematikk eller andre realfag for å være kvalifisert, tilbyr vi sommerkurs. Vi har kurs som tilsvarer matematikk i videregående skole på nivå med 2MX og biologi på nivå med 3BI. Disse kursene blir avviklet i løpet av sommeren før du starter på studiet.

Her kan du lese mer om sommerkurs og hvordan du søker

Jobber du kan få

Du kan bli kvalitetsleder, laboratorieleder i bioteknologibedrifter, farmasi, næringsmiddel- og oppdrettsindustri. Du kan jobbe med kvalitetssikring, produksjonsovervåking, matsikkerhet og forsking ved mattilsyn, miljøorganisasjoner, høgskoler og universitet.

Hvorfor Høgskolen i Ålesund?

Skolen har et meget godt samarbeid med flere bedrifter i regionen. I forbindelse med studiet gjennomføres det praksis i bedrift som er relevant for studiet. Vi arrangerer også bedriftsbesøk og feltkurs i mange av fagene i studiet.

Studiene avsluttes med en bacheloroppgave som kan gjennomføres i samarbeid med næringslivet eller ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Videre studier/utenlandsopphold

Dersom du ønsker et kortere eller lengre opphold ved andre studiesteder, har Høgskolen i Ålesund samarbeidsavtaler med flere universiteter både i Norge og utlandet. Studenter som ønsker å studere videre til en mastergrad kan gjøre det ved flere universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Ansök till Bachelor i Marine og biologiske fag, Høgskolen i Ålesund


 
×