Bachelor barnehagelærer

Velg mellom hovedmodellen (hel-/deltid) eller tre studieretninger:

  • Hovedmodell, heltid - tverrfaglig breddemodell
  • Hovedmodell, deltid (samlingsbasert, IKT støttet) - tverrfaglig breddemodell (4 år)
  • Kunstfaglig profil - Fordypning i drama, forming og musikk
  • Natur- og friluftsprofil - Fordypning i fysisk fostring og naturfag med miljølære
  • Vekt på kulturelt mangfold - Fokus på internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid

 

Kompetanse og engasjement til barns beste

DMMH ligger sentralt plassert i Trondheim. Høgskolen ble grunnlagt i 1947 og er den eneste høgskolen i landet som har hovedfokus på barnehagelærerutdanning.

Vi deltar aktivt i kampen for å ivareta barns behov og rettigheter, samt synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.

Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen, og vi ønsker å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt, og veilede dem i dannelsesprosessen.

Vi legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av våre studenter.

Våre sosiale mediekanaler: Facebook Twitter Youtube

Ansök till Bachelor barnehagelærer, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning


 
×