Advokatsekretær

Utdanningen som Advokatsekretær er satt sammen av emner som retter seg inn mot kontordrift ved små og store advokatfirma, politiet, domstolene og andre bedrifter som arbeider med jus. En Advokatsekretær fra Treider Fagskoler skal ha god kunnskap til advokatbransjens standarder, juridisk korrespondanse, juridiske emner, klientbehandling, økonomi og regnskap samt juridisk engelsk. Gjennom utdanningens andre semester er du ute i praksis én dag i uken, slik at du oppnår både verdifull erfaring og ikke minst nettverksbygging mot bransjen. En Advokatsekretær vil, foruten å være et ansikt utad, ofte spille en sentral rolle i kontordriften av virksomheten med bred fagkunnskap som krysser flere fagfelt.

Ansök till Advokatsekretær, Treider Fagskoler


 
×